Humanismen og individet

From democracy-handbook.org
Revision as of 07:39, 15 February 2010 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Anerkendelsen af, at alle individer har værdi i sig selv, og at vi som mennesker er sat i verden med lige ret, kaldes også humanisme. Demokrati bygger på denne humanisme.

Demokratiet handler i bund og grund om, at individer gensidigt anerkender andre individer og deres ret til den samme frihed, den samme tryghed, de samme rettigheder og den samme indflydelse, som man selv nyder.

I demokratiet udmønter denne anerkendelse sig i et politisk system med det ideal, at alle myndige individer har lige adgang til at påvirke de politiske processer og beslutninger i samfundet.

Tankerne om humanismen og anerkendelsen af individet er forudsætning for, at mennesker i fællesskab kan skabe et demokrati.


Næste kapitel: 14 definitioner på demokrati