Humanismen og individet

From democracy-handbook.org
Revision as of 06:09, 9 February 2009 by Andersen (Talk | contribs)

Jump to: navigation, search

Anerkendelsen af, at alle individer har værdi i sig selv, og at vi som mennesker er sat i verden med lige ret, kaldes også humanisme. Demokrati bygger på denne humanisme.

Demokratiet handler i bund og grund om, at individer gensidigt anerkender andre individer og deres ret til den samme frihed, den samme tryghed, de samme rettigheder og den samme indflydelse, som man selv nyder.

I demokratiet udmønter denne anerkendelse sig i et politisk system med det ideal, at alle myndige individer har lige adgang til at påvirke de politiske processer og beslutninger i samfundet.

Tankerne om humanismen og anerkendelsen af individet er forudsætning for, at mennesker kan skabe et demokrati.


Næste kapitel: 14 Definitioner på demokrati