Hy Lạp - nền dân chủ đầu tiên của nhân loại

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, searchKhi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Rome - sự chiến thắng chủ nghĩa thực dụng