Uvildige og uafhængige domstole

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

For at den folkevalgte forsamlings love skal give mening, er der nødt til at være nogen, der overvåger, at lovene bliver overholdt. Dette er domstolenes opgave.

Ikke alene skal den menige borger overholde lovene, det gælder også parlamentets medlemmer, inklusive regeringen. Det sidste er virkelig den demokratiske lakmusprøve! I de fleste lande har parlaments- og regeringsmedlemmerne immunitet, så længe de sidder i parlamentet, men det betyder ikke, at de er hævet over loven. Det betyder blot, at de skal ekskluderes af parlamentet og/eller regeringen, før de kan drages til ansvar for ulovligheder.

Muligheden for også at kunne stille parlaments- og regeringsmedlemmer til ansvar er en af årsagerne til, at det er vigtigt, at domstolene er uafhængige af det øvrige statsapparat jf. Montesquieus tredeling af magten (Se: Et folkevalgt parlament).


Næste kapitel: Anklagemyndigheden og politiet