Tự do đi lại

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Hai yếu tố này thường hiếm khì được xem là điều kiện tiên quyết của dân chủ. Có lẽ bởi vì chúng tôi ở phương Tây không cần phải bận tâm nghĩ tới do chúng luôn luôn có mặt và gắn liền với đời sống .

Nhưng cơ sở hạ tầng tuỳ thuộc vào xã hội vận hành tạo nhiều điều kiện cho con người và thông tin di chuyển một cách tự do hơn. Điều này có nghĩa là trước hết phải không còn những hàng rào quan thuế, cửa khẩu hay tương tự, mà chúng đã khiến cho bạn không thể đi đến bất cứ nơi nào bạn muốn và gặp gỡ với ai bạn thích Hơn thế nữa,cần phải có hệ thống đường bộ, điện thoại, phương tiện di chuyển công cộng và bưu điện cũng như có hệ thống truyền thanh truyền hình,mạng toàn cầu Internet với giá cả phải chăng cho mọi người. Đồng thời nhà nước không kiểm duyệt truyền thông

Ở các nước mà không có các nối kết thông tin liên lạc phù hợp giữa các cư dân thì nền dân chủ ở tình trạng nghèo kém. Cái ngày mà truy cập Internet hay thiết bị máy tính là điều kiện tiên quyết cho việc tham gia vào nền dân chủ, nhưng nếu giá cả không thích ứng sao cho mọi người có thể dùng được phương tiện này,thì nền dân chủ phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng và mới mẻ


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Công cộng