Kilder

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Som et par brugere har anført, bør kapitlerne naturligvis have opgivet deres kilder, så man kan tjekke fakta og læse videre på egen hånd. Der er to grunde til, at det desværre ikke er så lige til.

Den ene er, at mange af kapitlerne - specielt under demokratiets institutioner, truslerne mod demokratiet og demokratiets fremtid - er skrevet ud fra en bred almenviden og derefter faktatjekket med eksperter på de enkelte områder. Det bedste, jeg kan gøre, er derfor at anbefale den litteratur, jeg har som baggrund. I det hele taget har jeg hovedsagligt brugt bøger frem for net-kilder som fundament for democracy-handbook.org.

Den anden er, at projektet skal fungere på så mange sprog, at links til danske websites ikke giver nogen mening. De engelsksprogede websites, som er benyttet i forbindelse med udarbejdelsen, har mest været anvendt til enkeltstående faktatjek (dvs. årstal, specifikation af begreber etc.) - faktatjek som læserne også er velkomne til at foretage. At linke til disse enkeltopslag ville dog give mere uoverskuelighed end information. Desuden er Encyclopædia Britannica, der er det site, jeg har brugt mest, et betalingssite, som ikke alle har adgang til.

I stedet for et detaljeret kildeapparat er der mulighed for at kommentere på de enkelte artikler, og alle kommentarer vil blive læst og taget til efterretning. På siden Om www.democracy-handbook.org har jeg tydeligt angivet, hvem der står bag sitet og står inde for indholdet.

Herunder følger kilder, kommentarer og supplerende læsning for hvert af de seks afsnit.

Lene Andersen, København 2010

Introduktion til demokratiet

Afsnittet er forfatterens indledning på hele værket. Betragtningerne vedr. humanisme, frihed, lighed og tryghed er til dels forfatterens egne, men er også hentet fra en bred vifte af litteratur. Blandt andet nedenstående titler - listen er langt fra udtømmende:

 • Bauman, Zygmunt: Frihed - En genial bog om menneskets vilkår som individ i verden. Hans Reitzels Forlag, 2003, ISBN 87-412-2413-2
 • Camus, Albert: Oprøreren - En filosofisk klassiker og en anelse tør, men hvor har han dog ret! Handler om det 20. århundredes kamp med modernismen, og i en terrortid kan man ikke leve uden denne bog. Gyldendal, 1964, ISBN 87-00-34106-1
 • Koch, Hal: Hvad er demokrati? - En dansk klassiker om demokratiet og dets sande, omstændelige væsen. 100 sider til at blive rigtigt klog af! Gyldendal, 1995 (1945), ISBN 87-00-05803-3
 • Locke, John: Et brev om tolerance - Et kampskrift for det moderne, frie samfund og menneskerettighederne! Bogen var sprængfarlig i 1689, da den udkom, og Locke er en af mine helte! På bare 50 sider opsummerer og kæmper Locke for dét, som sikrer din og min frihed! Det lille Forlag, 2003
 • Politikens filosofileksikon - Fremragende opslagsværk om stort set alt, der vedrører filosofi! Politikens Forlag, 1993, ISBN 87-567-4392-0
 • Popper, Karl: The Open Society and Its Enemies - En klassiker fra 1945 - og ufatteligt nutidig! Læs den! Routledge Classics Vol. I ISBN 0-415-23731-9 Vol. II ISBN 0-415-27842-2

De 14 definitioner på demokrati er fra bl.a. Karl Popper og Hal Koch.

Demokratiets institutioner og forudsætninger

En del fakta er hentet fra http://www.denstoredanske.dk/ samt http://www.britannica.com, men ellers et kapitlerne skrevet ud fra diskussioner med og korrekturlæsninger af tre jurister, to politologer, to historikere og en garvet folketingspolitiker.

Demokrati første gang

 • Brønnum, Jacob: Kulturhistoriske årstal - Opslagsbog om alt, hvad der er værd at vide om europæisk kulturhistorie. P. Haase & Søns Forlag, 2001, ISBN 87-559-1047-5
 • Frischauer, Paul: Det står skrevet I & II - To bøger med uddrag af originaltekster fra bl.a. Babylon, Egypten, Vedaerne, Biblen, Den amerikanske Uafhængighedserklæring og Menneskerettighederne. Lademann, ISBN 87-15-08010-2

Jægersamlerne

 • Abram, David: The Spell of the Sensuous - En perle af en bog om et emne, som ellers er vanskeligt at trænge ind i: hvordan tænker folk i jægersamler-kulturer? Bogen skildrer en side af dét at være menneske, som vi har en tendens til at glemme i vores moderne verden. First Vintage Books, 1997, ISBN 0-679-43819-X
 • Armstrong, Karen: Mytens Historie - 120 overskuelige og velskrevne sider om mennesket og vores behov for myter til at forklare verden igennem. Tiderne Skifter, 2005, ISBN 87-7973-141-4
 • Jakobsen, Merete Demant: Shamaner - Mellem ånder og mennesker - Grundig, videnskabelig men også ret tør bog om et fascinerende emne. Forum, 2001, ISBN 87-553-3114-9
 • Scarre, Chris (editor): The Human Past - World Prehistory & the Development of Human Societies - 750 dobbeltspaltede, rigt illustrerede sider om vores alle sammens evolution, og oldtidens kulturer over alt på kloden. En fantastisk lærebog skrevet af nogle af Europas førende forskere. Hvert kapitel er skrevet af en specialist med kendskab til den seneste forskning på sit område. Niveauet er højt og indholdet er præcist og velunderbygget. Thames & Hudson, 2005, ISBN-13 978-0-500-2531-2 & ISBN-10 0-500-2531-4
 • Rasmussen, Knud: Den store slæderejse - Det er en fornøjelse at læse Rasmussens beretninger, og hans begejstring for Grønland og grønlænderne vælter frem mellem linjerne. Et fantastisk indblik i en række eskimoiske kulturer, som uddøde i vor tid. Sørgeligt og livsbekræftende på samme tid. Gyldendal 1932 - find den antikvarisk eller lån den på biblioteket.
 • Grønbech, Vilhelm: Primitiv Religion - Liv og virkelighed - En dansk klassiker inden for antropologien. Men desværre også en anelse arkaisk qua bogens alder. Jeg valgte dog at bruge den alligevel. Den udgave jeg har brugt er redigeret af Michael Rothstein og har desuden kommentarer af Tove Tybjerg og Erik Reenberg Sand. Hans Reitzels Forlag, 1996, ISBN 87-412-2940-1
 • Sørensen, Jørgen Podemann: Skriftløse folks religioner - Godt akademisk håndværk, spændende emne, fagbog uden svinkeærinder og knastørt. Jeg forstår ikke, hvorfor danske akademikere ikke kan sælge varen bedre. Er de bange for at folk begynder at læse deres bøger? Gads Forlag, 1998, ISBN 87-12-01767-1

Mesopotamien, Egypten og Anatolien

 • Scarre, Chris (editor) The Human Past - World Prehistory & the Development of Human Societies 750 dobbeltspaltede, rigt illustrerede sider om vores alle sammens evolution, og oldtidens kulturer over alt på kloden. En fantastisk lærebog skrevet af nogle af Europas førende forskere. Hvert kapitel er skrevet af en specialist med kendskab til den seneste forskning på sit område. Niveauet er højt og indholdet er præcist og velunderbygget. Thames & Hudson, 2005, ISBN-13 978-0-500-2531-2 & ISBN-10 0-500-2531-4
 • James B. Pritchard: Ancient Near Eastern Texts - Relating to the Old Testament En guldgrube af oldtidsdokumenter ud over alle grænser. Her finder man egyptiske, mesopotamiske, hittitiske og mange andre originaltekster om religion, retsvæsen, samfundsforhold og mange andre ting. Går man først i gang, bliver man aldrig færdig. 500 dobbeltspaltede A4-sider, som man ikke kan leve uden, hvis man interesserer sig for oldtiden. Princeton University Press, 1955 (1950)
 • Gilgamesh og Enuma Elish (oversat til dansk af Ulla og Aage Westenholz) - To af oldtidens mest betydningsfulde tekster: et kig lige ind i Mesopotamiens folkesjæl. Nyoversat til let tilgængelig dansk, men det kræver nok en ret seriøs interesse i emnet at gnave sig igennem begge tekster. Bogen har et fremragende forord, som forklarer mange spændende ting. Spektrum, 1997, ISBN 87-7763-128-5
 • Durant, Will: Verdens kulturhistorie - Jeg har benyttet mig af første bind, især omkring det gamle Egypten. Af et så omfattende værk at være, ganske underholdende skrevet. Jeg har dog Durant mistænkt for at favorisere det mere sensationelle stof... Hassing, 1969 (1935)
 • Egypten
 • Det, jeg har skrevet om Akhnaton og hans reform, har høstet mange knubs, og det skal blankt indrømmes, at jeg ikke har andet end indicier i form af samtidige tekster og et langt historisk udviklingsforløb at bygge min konklusion på: at Akhnaton var blandt de første, som opdagede individet og fremhævede individualiteten, og at hans samtid ikke var med på idéerne. Som jeg skriver, er det ikke til at sige, hvad hans reformer for cirka 3400 år siden reelt handlede om. De mere spekulative forklaringer går på, at han i virkeligheden skulle være den historiske Moses. Den forklaring hænger dog ikke sammen med, hvornår egypterne forlod Israel/Palæstina og Sinai. Se diskussionen under kapitlet for yderligere information: Mesopotamien, Egypten og Anatolien - retssamfundet

Jødedommen

 • Cahill, Thomas: The Gifts of the Jews - How a tribe of desert nomads changed the way everyone thinks and feels. Store ord, ikke desto mindre har han fat i noget. Godt skrevet og virkelig original. Nan A. Talese - Doubleday, 1998, ISBN 0-385-48248-5
 • Miles, Jack: God - A Biography - Virkelig spændende og utraditionel gennemgang af Det gamle Testamente. Fremragende skrevet, men man skal være ret standhaftig for at læse bogen færdig. First Vintage Books, 1995, ISBN 0-679-41833-4
 • Biblen

Grækenland

 • Johansen, Karsten Friis: Den europæiske filosofis historie, Antikken - en totalt fantastisk og grundig (og tyk) bog om antikkens filosofi. Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck, 1998, ISBN 87-17-05308-0
 • Rohde, Peter P.: Den græske kulturs historie - Fremragende skrevet, men man skal være temmelig interesseret i emnet for at gnave sig gennem hele værket. Thanning & Appel, 1979 (1958), ISBN 87-413-6164-4
 • Stybe, Svend Erik: Idéhistorie - En grundig indføring i, hvor Vesteuropas idéer og tanker kommer fra. Velskrevet og oplysende, men også temmelig tør og temmelig farvet af en kristen anskuelsesvinkel. Munksgaard, 1998 (1961), ISBN 87-16-00903-7

Kapitlet er desuden blevet grundigt gennemarbejdet af lektor i klassisk filologi, Mogens Herman Hansen.

Rom

 • Stybe, Svend Erik: Idéhistorie - En grundig indføring i, hvor Vesteuropas idéer og tanker kommer fra. Velskrevet og oplysende, men også temmelig tør og temmelig farvet af en kristen anskuelsesvinkel. Munksgaard, 1998 (1961), ISBN 87-16-00903-7

Kristendommen

 • Chadwick, Henry: The Early Church - Fagbog om kristendommens begyndelse. Penguin Books, 1993 (1967), ISBN 0-14-023199-4
 • Hägglund, Bengt: Teologins Historia - En dogmhistorisk översikt - Højt fagligt niveau, men det må nok være én af verdens kedeligste bøger. Gleerups, 1981 (1967), ISBN 91-40-30533-3
 • Lausten, Martin Schwartz: Kirkehistorie - Lige ud ad landevejen introduktion til kirkens historie. Dog skinner hans foragt for katolicismen igennem - manden er trods alt protestant - og det er irriterende at læse. Forlaget Anis, 2002 (1997), ISBN 87-7457-202-4
 • Maalouf, Amin: Korstågen enligt araberna - Korstogene som araberne ser dem. Vildt interessant. Ikke blot som indblik i islam og arabisk kultur, men mindst lige så oplysende i forhold til den europæiske middelalder. ISBN 91-88992-54-3
 • Shelley, Bruce L.: Chuch History in Plain Language - Amerikansk lærebog i kirkehistorie beregnet for teologistuderende. At den er amerikansk betyder dels, at den er skrevet levende og salgbart, dels at den har en friskere tone, når den kigger på Europa, end mange europæiske teologiske lærebøger har. Er det første gang, man stifter bekendtskab med kirkehistorie, er den klart den mest tilgængelige, jeg er stødt på. Word Publishing, 1995 (1982), ISBN 08499-3861-9
 • Stevenson, J.: A New Eusebius - Kildetekster fra den tidligste kristendom. Udpræget en fagbog, men værd at snuse til, hvis man kan opdrive den på biblioteket. SPCK, 1993 (1957), ISBN 0-281-04268-3
 • Stybe, Svend Erik: Idéhistorie - En grundig indføring i, hvor Vesteuropas idéer og tanker kommer fra. Velskrevet og oplysende, men også temmelig tør og temmelig farvet af en kristen anskuelsesvinkel. Munksgaard, 1998 (1961), ISBN 87-16-00903-7

Reformationen

 • Hägglund, Bengt: Teologins Historia - En dogmhistorisk översikt - Højt fagligt niveau, men det må nok være én af verdens kedeligste bøger. Gleerups, 1981 (1967), ISBN 91-40-30533-3
 • Lausten, Martin Schwartz: Kirkehistorie - Lige ud ad landevejen introduktion til kirkens historie. Dog skinner hans foragt for katolicismen igennem - manden er trods alt protestant - og det er irriterende at læse. Forlaget Anis, 2002 (1997), ISBN 87-7457-202-4
 • Shelley, Bruce L.: Chuch History in Plain Language - Amerikansk lærebog i kirkehistorie beregnet for teologistuderende. At den er amerikansk betyder dels, at den er skrevet levende og salgbart, dels at den har en friskere tone, når den kigger på Europa, end mange europæiske teologiske lærebøger har. Er det første gang, man stifter bekendtskab med kirkehistorie, er den klart den mest tilgængelige, jeg er stødt på. Word Publishing, 1995 (1982), ISBN 08499-3861-9
 • Stybe, Svend Erik: Idéhistorie - En grundig indføring i, hvor Vesteuropas idéer og tanker kommer fra. Velskrevet og oplysende, men også temmelig tør og temmelig farvet af en kristen anskuelsesvinkel. Munksgaard, 1998 (1961), ISBN 87-16-00903-7

Islam

 • Frieling, Rudolf: Christianity and Islam - En god introduktion til forholdet mellem Kristendommen og Islam. Floris Books, 1978, ISBN 0-903540-18-5
 • Maalouf, Amin: Korstågen enligt araberna - Korstogene som araberne ser dem. Vildt interessant. Ikke blot som indblik i islam og arabisk kultur, men mindst lige så oplysende i forhold til den europæiske middelalder. ISBN 91-88992-54-3
 • Koranen - Når man er vant til Biblen, er Koranen lidt af en overraskelse. Der er ingen handling eller dialog, udelukkende en række formaninger, påbud og forbud, samt referencer til den handling og de personer, men kender fra Biblen. Den findes i flere oversættelser, selv har jeg brugt Penguin Books, 1993, ISBN 0-14-044558-7

Generelt medtages islam ikke i bøger om idéhistorie, så der har ikke været meget info at hente. I stedet har kapitlet fået hjælp fra en semitisk filolog med speciale i arabisk litteratur fra middelalderen.

Demokrati anden gang

 • Brønnum, Jacob: Kulturhistoriske årstal - Opslagsbog om alt, hvad der er værd at vide om europæisk kulturhistorie. P. Haase & Søns Forlag, 2001, ISBN 87-559-1047-5
 • Koch, Hal: Hvad er demokrati? - En dansk klassiker om demokratiet og dets sande, omstændelige væsen. 100 sider til at blive rigtigt klog af! Gyldendal, 1995 (1945), ISBN 87-00-05803-3
 • Locke, John: Et brev om tolerance - Et kampskrift for det moderne, frie samfund og menneskerettighederne! Bogen var sprængfarlig i 1689, da den udkom, og Locke er en af mine helte! På bare 50 sider opsummerer og kæmper Locke for dét, som sikrer din og min frihed! Det lille Forlag, 2003
 • Machiavelli, Niccoló: The Prince - Klassikeren, man ikke må snyde sig selv for! Den er på ca. 80 overkommelige sider, og man bliver en hel del klogere. - Læs den før din chef! Penguin Books, 1999, ISBN 0-14-044752-0
 • Mørch, Arne: Vejen til Demokrati - En klassiker om emnet, men dermed heller ikke opdateret med den seneste forskning. Jeg lånte den i sin tid på biblioteket og har ikke dens ISBN-nummer.
 • Pedersen, Ove K. mfl.: Demokratiets lette tilstand - en antologi. ISBN 87-7763-145-5
 • Politikens filosofileksikon - Fremragende opslagsværk om stort set alt, der vedrører filosofi! Politikens Forlag, 1993, ISBN 87-567-4392-0
 • Popper, Karl: The Open Society and Its Enemies - En klassiker fra 1945 - og ufatteligt nutidig! Læs den! Routledge Classics Vol. I ISBN 0-415-23731-9 Vol. II ISBN 0-415-27842-2
 • Stybe, Svend Erik: Idéhistorie - En grundig indføring i, hvor Vesteuropas idéer og tanker kommer fra. Velskrevet og oplysende, men også temmelig tør og temmelig farvet af en kristen anskuelsesvinkel. Munksgaard, 1998 (1961), ISBN 87-16-00903-7
 • An Outline of American History, Embassy of The United States of America - Et ganske fremragende indblik i USA's historie. Jeg fik i sin tid bogen udleveret ved et skolebesøg på den amerikanske ambassade, og jeg tvivler på, at den er til at opdrive. Sorry.

Truslerne mod demokratiet

 • Bauman, Zygmunt: Frihed - En genial bog om menneskets vilkår som individ i verden. Hans Reitzels Forlag, 2003, ISBN 87-412-2413-2
 • Bauman, Zygmunt: Globalization - The Human Consequences - Relevant og skræmmende bog om verdens udvikling, og vel efterhånden lidt af en klassiker. Polity Press, 1998, ISBN 0-7456-2013-2
 • Barber, Benjamin R.: Jihad vs. McWorld - Tankevækkende bog om idiotisk kapitalisme over for lige så idiotisk religiøs fundamentalisme og generel fortabthed. Randomhouse, 1995, ISBN 0-345-38304-4
 • Camus, Albert: Oprøreren - En filosofisk klassiker og en anelse tør, men hvor har han dog ret! Handler om det 20. århundredes kamp med modernismen, og i en terrortid kan man ikke leve uden denne bog. Gyldendal, 1964, ISBN 87-00-34106-1
 • Koch, Hal: Hvad er demokrati? - En dansk klassiker om demokratiet og dets sande, omstændelige væsen. 100 sider til at blive rigtigt klog af! Gyldendal, 1995 (1945), ISBN 87-00-05803-3
 • Locke, John: Et brev om tolerance - Et kampskrift for det moderne, frie samfund og menneskerettighederne! Bogen var sprængfarlig i 1689, da den udkom, og Locke er en af mine helte! På bare 50 sider opsummerer og kæmper Locke for dét, som sikrer din og min frihed! Det lille Forlag, 2003
 • Popper, Karl: The Open Society and Its Enemies - En klassiker fra 1945 - og ufatteligt nutidig! Læs den! Routledge Classics Vol. I ISBN 0-415-23731-9 Vol. II ISBN 0-415-27842-2

Statistik vedrørende religiøse holdninger er hentet her:

Hamas' charter er hentet her:

Statistik vedrørende slavehandel stammer fra følgende website:

Dig og demokratiets fremtid

Afsnittet bygger på de ovenstående titler over en bred kam. Desuden har følgende to bøger været til stor inspiration:

 • Lakoff, George: The Political Mind - En kognitionsforskers bud på, hvorfor højre- og venstreorienterede tænker og træffer politiske valg, som de gør. Absolut tankevækkende. Viking, 2008, ISBN 978-0-670-01927-4
 • Sacks, Jonathan: The Home We Build Together - Recrdating Society - Hvordan vi bevarer vi demokratiet i en globaliseret verden, hvor en række forskellige subkulturer skal leve side om side i de enkelte lande og få et demokratisk samfund til at fungere? Absolut tankevækkende. Continuum, 2007, ISBN 978-0-8264-8070-5

De muslimske "menneskerettigheder" samt statistik vedrørende protestantismen stammer fra følgende websites: