Manglen på dannelse

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

En af forudsætningerne for demokratiet er en uddannet og dannet befolkning. Uddannelse i form af faglige kundskaber er ikke nok. Demokratiet kan kun opretholdes af en befolkning som har en kulturel ballast, som er øvet i den frie debat, og som ikke er bange for det anderledes, men er i stand til at udvise tolerance. En af truslerne mod demokratiet er naturligvis, når denne dannelse forsvinder eller måske aldrig har været til stede.

At der skal være dannelse, kultur og debat, betyder selvfølgelig ikke, at samtlige 100 % af befolkningen er nødt til at være aktive i debatten eller skabe kulturelle begivenheder – i så fald ville mange demokratier være gået til grunde for længst! Men der er nødt til at være en kritisk masse af mennesker, som har historisk viden, kulturel indsigt, filosofisk rutine og i øvrigt er bredt orienteret om, hvordan verden hænger sammen, for at debatten holdes på et sagligt niveau. Og der er nødt til at være en udbredt anerkendelse af, at al denne viden og kultur er vigtig.

Uden både dybde og et bredt udsyn forfalder debatten til mudderkastning og løsrevne påstande, og det kan man ikke bygge politikken i et samfund på.


Næste kapitel: Magtens arrogance, nysprog og spin