Nền tảng của nền dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Dân chủ không chỉ là một hệ thống được thiết lập chỉ một lần mà thôi. Nó là một văn hóa cần được chăm sóc, gìn giữ và đòi hỏi những điều kiện sống thích hợp. Trong số những điều kiện hoặc đòi hỏi căn bản là định chế, truyền thống và giá trị. Các định chế được mô tả trong pháp luật, các truyền thống và các giá trị đến từ lịch sử và văn hóa chung, và khó khăn hơn để giữ gìn chúng.

Thường giữa các định chế dân chủ, truyền thống và giá trị có một số mâu thuẫn với nhau, và cũng chính vì vậy mà nền dân chủ vận hành. Ví dụ như báo chí tự do và chính quyền đương nhiệm thường có nhiều bất đồng, có thể là lợi ích đối nghịch liên quan đến một điều đơn thuần, như tự do ngôn luận chẳng hạn. Một mặt, tự do ngôn luận là nền tảng cho một nền dân chủ hữu hiệu, mà người dân có thể phát biểu cởi mở và tự do về mọi thứ, và mọi người có thể bày tỏ ý kiến trung thực của họ. Mặt khác, nó gây nguy hại cho một xã hội, nếu tất cả đều nói mọi điều xấu xa, từ đó cộng đồng sẽ tan rã, và nền dân chủ sẽ không thể hiện hữu được.

Đó là bản chất của nền dân chủ, mà chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy một giải pháp dứt khoát cho tình huống khó xử này. Thay vào đó, chúng ta phải liên tục thảo luận để tìm sự cân bằng giữa tự do và trách nhiệm cho chính chúng ta, và cũng như cho toàn thể xã hội. Các định chế và các đòi hỏi căn bản của dân chủ sẽ giúp chúng ta trong tiến trình này.


Chương kế tiếp: Nhà nước, tư nhân và xã hội dân sự