Om demokratiets institutioner og forudsætninger

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Demokrati er ikke blot et system, man indfører én gang for alle. Det er en kultur, som skal passes og plejes, og som kræver de rette livsbetingelser. Blandt disse betingelser eller forudsætninger er en række institutioner, traditioner og værdier. Institutionerne findes beskrevet i lovgivningen, traditionerne og værdierne udspringer af historien og den fælles kultur og er vanskeligere at få hold på.

Ofte modsiger nogle af demokratiets institutioner, traditioner og værdier hinanden, og det er netop derigennem, at demokratiet fungerer. Eksempelvis er den frie presse og den siddende regering ofte uenige om en hel del. Der kan også være modstridende interesser i forhold til en enkelt ting, ytringsfrihed for eksempel. På den ene side er det fundamentalt for et fungerende demokrati, at man kan tale åbent og frit om alt, og at alle kan udtrykke deres ærlige mening. På den anden side er det skadeligt for et samfund, hvis alle taler grimt om alle, for så går fællesskabet i stykker, og så fungerer demokratiet heller ikke.

Det er demokratiets natur, at vi aldrig kan finde en endegyldig løsning på den slags dilemmaer. I stedet må vi konstant forhandle os til rette med hinanden for at finde den rette balance af frihed og ansvar over for os selv, hinanden og samfundet som helhed. Til at hjælpe os i denne proces har vi demokratiets institutioner og forudsætninger.


Næste kapitel: Stat, privat og civilsamfund