Offentlighed i forvaltningen

From democracy-handbook.org
(Redirected from Open Administration/da)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Et væsentligt princip i ethvert demokrati er borgernes mulighed for at få indsigt i de tre statsmagters arbejde; at det er offentligt tilgængeligt.

Det betyder, at vi som borgere har ret til at følge lovgivningsprocessen - vi kan møde op i parlamentet og følge debatten, vi kan læse udskrifter af den, eller måske bliver den ligefrem transmitteret direkte i tv eller på internettet.

Offentlighed i forvaltningen betyder også, at de fleste retsmøder og domsafsigelser er offentlige, og at vi hver især har aktindsigt i, hvilke oplysninger politi og andre myndigheder har liggende om os. Der kan altså både være tale om mødeoffentlighed og dokumentoffentlighed, og offentligheden gælder både parlament, domstole og forvaltning - lovgivende, dømmende og udøvende magt.

I alle tilfælde findes der dog undtagelser, og de fleste af dem har med landets sikkerhed at gøre. For eksempel hvis landet trues af en fremmed magt. I forbindelse med retssager kan dommeren desuden vælge, at retsmøder sker for lukkede døre for at beskytte de involverede i sagen.

Det er vanskeligt at sammenligne åbenheden mellem lande, men offentlighed i forvaltningen er et af de spørgsmål, som virkelig har splittet medlemslandene i EU. Generelt må udviklingen siges at gå mod større åbenhed, og specielt efter at svenskerne er kommet med i EU, er det gået fremad.


Næste kapitel: Lokalpolitik og nærdemokrati