Protestantismen og demokratiet

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Af verdens 2,3 milliarder kristne er omkring 600 millioner protestanter af forskellig art, 1,1 milliard er katolikker, 240 millioner er ortodokse kristne, og resten er adventister, pinsekirke, metodister, baptister og andre.

Fordi Luther insisterede på, at verdslig og religiøs magt skulle skilles ad; fordi der ikke er nogen religiøs lovgivning i protestantismen; fordi de protestantiske kirker og præsteskabet ikke er topstyret af en pave eller patriark; fordi den enkelte kirke har sin egen uafhængige bestyrelse; og fordi de samfund, hvor protestantismen er den største religion, også er nogle af de lande, hvor demokratiet fungerer bedst, bliver det af visse antaget, at protestantismen er en særligt demokratisk religion.

Som beskrevet i den historiske udvikling, er dette ikke tilfældet. Medmindre man som protestant vælger, at sådan skal det være. Og derved ligner protestantismen fuldstændigt al anden religion.

Luther var absolut ikke demokrat, og det var flertallet af protestantiske præster heller ikke, da demokratiet skulle indføres. De ville hellere bevare deres privilegier under en stærk Enevælde, end de ville give folket magt. Desuden driver protestantismen ophøjelsen af den fornuftstridige tro til det yderste, idet man ifølge Luther alene frelses på sin tro og ikke på sine gode gerninger.

Protestantismen har i praksis vist sig ligeglad med, om den er religion under et demokrati eller et diktatur, men den har den fordel, at den ikke på forhånd bringer sine tilhængere i konflikt med en demokratisk lovgivning. – Medmindre der er tale om de udgaver af protestantismen, som er overbevist om Biblens ufejlbarlighed som videnskabeligt dokument, og som sætter Biblens tekst højere end videnskabelig forskning og demokrati. For eksempel de amerikanske evangelister, hvor tal fra 2006 viser, at 62 % mener, at Biblen bogstaveligt er Guds ord, 69 % mener, at det var Gud, som gav jøderne Israel i 1947, 59 % mener, at Israels oprettelse er et forvarsel om Jesu genkomst, 65 % benægter evolutionslæren, og 60 % mener, at Biblen bør have større indflydelse på lovgivningen end folkets vilje.


Næste kapitel: Religion i et demokratisk samfund