Trường học và Giáo dục

From democracy-handbook.org
(Redirected from Schools and Education/vi)
Jump to: navigation, search

Nếu nền dân chủ chỉ hoạt động nếu tất cả mọi người có cơ hội tiếp cận những kiến thức mới và tham gia các cuộc tranh luận. Điều đó đòi hỏi rằng tất cả mọi người phải biết đọc và viết. Nhưng vẫn chưa đủ.

Để đánh giá việc đã đọc là đúng hay sai, và để có thể dánh giá các thông tin bạn nhận được, người dân cần phải biết về lịch sử, địa lý, văn hóa truyền thống, nền văn hóa khác truyền thống, xã hội, khoa học và nhiều thứ khác. Do đó, một điều kiện tiên quyết cho dân chủ là tất cả trẻ em được đi học và nhận được một nền giáo dục rộng rãi.

Ở châu Âu và Mỹ, do đó, nơi giáo dục phổ thông hoặc giáo dục bắt buộc được ban hành trong những năm 1800. Nền dân chủ Hoa Kỳ được ra đời vào cuối những năm 1700. Tại châu Âu, đã nổ ra một loạt các cuộc cách mạng nhằm xóa bỏ chế độ quân chủ vào giữa những năm 1800. Dần dần điều này dẫn tới nền dân chủ ở các quốc gia khác nhau từ giữa những năm 1800 trở đi. Sự phát triển được liên kết cùng với cuộc cách mạng công nghiệp trong những năm 1800 như một số yếu tố có liên quan với nhau. Việc dân chủ hóa và giáo dục phổ quát cho tất cả trẻ em diễn ra gần như đồng thời với nhau.

Trong những năm đầu, giảng dạy thiên về khả năng đọc, viết và đếm, và để tìm hiểu các bài thánh ca Cơ đốc giáo và đọc Kinh Thánh. Cũng có giáo dục lịch sử, nhưng hầu hết là để tìm hiểu lịch sử đất nước đã được các vị vua oai hùng gây dựng. Nhưng từ cuối những năm 1800, việc dạy bắt đầu bao gồm lịch sử tự nhiên (ví dụ, địa chất, sinh học và khoa học tự nhiên khác), và đặc biệt là sau thế chiến thứ hai, khoa học xã hội và nhân văn trở thành môn học quan trọng.

Các ngành nhân văn trong trường học hiện đại bao gồm nhiều điều. Ví dụ, lịch sử cũng chỉ trích lịch sử riêng của đất nước chớ không chỉ vinh danh lịch sử của đất nước. Đọc các án văn nổi tiếng, phân tích và thảo luận về nội dung sách và triết lý. Ngoại ngữ được giảng dạy để có thể đọc và thảo luận về văn học, văn hóa nước ngoài. Phương tiện truyền thông kiến thức, để hiểu cách báo chí, đài truyền hình và radio phổ biến tin tức, do đó, để tránh bị thao túng. Các môn sáng tạo, nghệ thuật, được giảng dạy để bạn có cơ hội tham gia phát biểu trong nền giáo dục hiện đại.

Về giáo dục, ở xã hội dân chủ học sinh, sinh viên có được nhiều cơ hội để thảo luận với nhau và với giáo viên. Nhà trường có một vai trò quan trọng trong việc giúp học sinh làm quen cách các em tự rèn luyện bản thân và tham gia vào các cuộc đối thoại với người khác.Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Các trường Đại học và Khoa học