An ninh, Chủ quyền

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Các điều kiện tiên quyết cho bất kỳ hiệp hội dân chủ - có thể là một nước hay một đoàn thể - là môi trường xung quanh công nhận chủ quyền của mình trong khu vực, nơi mà họ dự định sẽ đưa ra quyết định. Điều kiện cần cho các nhà nước quốc gia và dân chủ là chủ quyền và an ninh phải được các nước xung quanh tôn trọng, hoặc là quốc gia đó có đủ sức mạnh quân sự để bảo vệ biên giới của mình.


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Trường học và Giáo dục