Folkeskolen

From democracy-handbook.org
(Redirected from State Schools/da)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Demokrati er kompliceret, irriterende, langsommeligt og slidsomt. Og hvis man ikke har vænnet sig til det som barn og ung, så kan det komme som noget af en overraskelse, når man skal deltage i det politiske liv som voksen. Derfor er det vigtigt, at man arbejder aktivt for, at børn og unge lærer at deltage i den demokratiske proces. Også i de lande, der allerede er demokratier.

På den anden side giver det en risiko for, at man tager demokratiet for givet, hvis man aldrig har skullet tilkæmpe sig det. Derfor er det vigtigste i en demokratisk sammenhæng måske i virkeligheden, at børn lærer at lytte og samtale. Især med dem, der er anderledes end dem selv.

Her spiller folkeskolerne en væsentlig rolle, og de mange privat- eller friskoler er reelt en udfordring for demokratiet.

Skolen i en homogen kultur

I lande med en meget homogen befolkning – det være sig etnisk, kulturelt eller religiøst – og hvor der ikke er et veludviklet og varieret kultur- og erhvervsliv, er der mange fordele ved de private skoler. De kan give forskellige bud på undervisningen, og de kan arbejde efter forskellige værdier og dermed være med til at skabe variation og dynamik i samfundet.

Da de europæiske lande indførte de nuværende skolesystemer, var nationerne typisk ret homogene med hensyn til sprog, kultur og religion, og industrialiseringen var kun lige begyndt. Så der var ikke den store variation i befolkningerne. Derfor var det en god idé med både offentlige og private skoler.

Skolen i det multikulturelle samfund

Men nu er der meget store kulturelle, religiøse og andre forskelle i de enkelte befolkninger mange steder i verden, og så kommer skolen til at spille en anden rolle: Gennem folkeskolerne bliver forskellige grupper af indbyggere, som måske ellers ikke har så meget med hinanden at gøre, bragt sammen.

Med undtagelse, naturligvis, af alle de familier, der vælger at sende deres børn i private skoler frem for de offentlige skoler. Især fordi visse private skoler på grund af deres religiøse overbevisning ikke giver børnene en tilstrækkelig faglig viden inden for naturvidenskab og andre religioner end deres egen.

Af hensyn til demokratiets fremtid er det derfor værd at overveje, om det ikke er på tide at afskaffe privatskolerne. I stedet burde man give folkeskolerne tilstrækkeligt med penge og lærerressourcer til at tilbyde alle ordentlig undervisning.

Skolerne og fremtiden

Under alle omstændigheder er en god folkeskole forudsætningen for, at alle i samfundet har mulighed for at få den bedst mulige uddannelse, og for at alle er i stand til at deltage i demokratiet. I lande, der endnu ikke har indført demokrati, er der så meget desto større grund til at skabe gode, gratis offentlige skoler, for det er med til at bane vejen for demokratiet.


Næste kapitel: Folkeoplysningen