Tôn giáo và dân chủ

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Chưa có 1 quốc gia dân chủ nào mà tôn giáo đã đi tiên phong trong quá trình xây dựng dân chủ và một số nước phi dân chủ nhất hôm nay lại đang bị cai trị bởi tôn giáo. Do đó vấn đề được đặt ra rất tự nhiên là dân chủ và tôn giáo có thể nào ngồi chung được không?

Câu trả lời thiết thực là: ”Đó là chuyện bắt buộc!”. Đơn giản bởi vì đó là điều không thực tế khi cướp đi niềm tin của 90% dân số thế giới hay bắt buộc họ không được có tín ngưỡng. Cho dù đó là điều khả thi thì ý nghĩa của 2 chữ dân chủ có còn chăng?

Vậy thì dân chủ và tôn giáo có thể hỗ trợ lẫn nhau để thêm phần phong phú không? Hay chỉ cần chúng hiện hữu bên cạnh nhau một cách miễn cưỡng là đã đủ?

Đó là điều không tốt chút nào nếu một thể chế trở thành thế lực độc chiếm một mình mọi quyền lực hoặc trở thành độc tài toàn trị. Điều mà bảo đảm sự tự do của chúng ta là xã hội phải chỉ cần chiếm đa số, nghĩa là, có nhiều cách để sống và sinh họat, và chúng ta phải công nhận quyền có được một cuộc sống riêng và có sự khác biệt với mọi người. Dân chủ do đó cần phải chừa lại một chỗ cho những gì khác biệt với chính nó để tránh bị biến thành độc tài toàn trị. Và nếu có thể, tôn giáo vẫn có thể hoạt động như thường lệ, cũng như không nên có sự xung đột giữa tôn giáo và dân chủ.

Có dư luận cho rằng những tôn giáo giới luật, đặc biệt là Hồi giáo, không thể đồng thuận với dân chủ bởi vì giới luật mâu thuẫn với luật pháp của xã hội dân chủ. Đây chính là tình thế lưỡng lập nhưng không phải là không có giải pháp, và nhiều tôn giáo khác nhau sẽ tạo thêm nhiều thử thách cho cả tôn giáo lẫn dân chủ.

Cuối cùng người ta cũng đưa ra một luận chứng nữa là ở một nền dân chủ đơn điệu, là nơi mà các tôn giáo trong xã hội đó không đóng vai trò đáng kể về chính trị, là một thể chế tốt nhất có thể dung hòa với mọi tôn giáo. Các tôn giáo thường chú trọng về sự thuyết phục cho mỗi một người và còn yêu cầu tín đồ của họ phải tuyệt đối tuân theo một số giới luật nhất định. Nếu cuộc sống tâm linh của mỗi người là thuộc phần trách nhiệm của cá nhân và chính quyền không cần phải can thiệp vào, như thế không phải là tỏ dấu hiệu tự do tôn giáo, hơn là chính quyền phải dùng tới vũ lực để bắt buộc người dân có tín ngưỡng hay không?

Nếu một vị linh mục nào đó của bạn phê phán chế độ dân chủ và bảo rằng giới luật tôn giáo bị xâm phạm thì bạn cần phải hỏi tại sao, và luôn phải hỏi rằng tại sao nền dân chủ xã hội có ít người nghèo, bảo vệ kẻ yếu tốt hơn, phương pháp trị liệu hữu hiệu hơn, nhiều trường học và bệnh viện hơn ở xã hội tôn giáo. Và hãy hỏi vì sao hầu hết các loại dược phẩm đều được phát hiện ở xã hội dân chủ.


Chương kế tiếp: Do Thái giáo và dân chủ