Tư tưởng chính trị

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Nhiều người xem lý tưởng chính trị như một "chân lý muôn đời" - đúng hơn là đối với lý tưởng mà họ đang theo. Còn các lý tưởng đối nghịch khác, ngược lại, chỉ là mị dân.

Để tạo được một kết quả chính trị mang tính xây dựng có lẽ sẽ dễ hơn nếu ta công nhận con người luôn có khác biệt, và các lý tưởng khác nhau chính là nói lên điều ấy. Một số trong chúng ta rất cần một khuôn khổ thật an toàn trong khi một số khác không thể nào sống nếu không có tự do gần như tuyệt đối. Một số người lại rất mê thích một thể chế xã hội chủ nghĩa, chia đều sự sung túc đến tất cả nhưng số khác lại sống chỉ để kiếm tiền cho chính mình mà thôi.

Lý tưởng không phải là chân lý muôn đời cũng không hẳn vĩnh viễn giả trá, mà chỉ là biểu tượng cho ước mơ và hy vọng của con người mà thôi. Và hy vọng và ước mơ đó cũng khác biệt. Trong một xã hội dân chủ ta cần phải đàm phán xem có bao nhiêu phần của giấc mơ và hy vọng ấy sẽ được thỏa đáp.

Nếu mỗi một trong chúng ta chấp nhận điều đó và tôn trọng rằng, người khác không nhất thiết phải có cùng nhu cầu như ta, và như thế chúng ta sẽ có thể đạt được một thành quả tốt hơn từ những thử thách mà ta phải đương đầu trong xã hội. Có lẽ mỗi một chúng ta phải nhìn nhận rằng lý tưởng mà ta hằng tôn thờ không thể giải quyết hết mọi vấn đề trên đời. Lý tưởng của tôi có thể thỏa mãn tình cảm của tôi, nhưng điều đó không có nghĩa là, nó có thể giải quyết mọi vấn đề trên đời.

Một hệ thống tư tưởng hoàn hảo đã, đang và sẽ không bao giờ có.


Chương kế: Các phương tiện truyền thông