Tự do nha phiến

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Đây là một đề tài cực dễ gây tranh luận và có lẽ hoàn toàn sai lầm, nhưng vẫn là cần thiết để đưa ra xem xét 1 cách nghiêm túc.

Đó là một liên kết đáng buồn giữa việc buôn bán ma túy, vũ khí, nô lệ, mãi dâm, tham nhũng, tội phạm hình sự và khủng bố, qua đó chúng gắn liền với nhau trong cùng một nguồn mạch kint tế. Mỗi một tội phạm trong các dạng tội phạm hình sự này đều là những đe dọa đối với 1 xã hội dân chủ, và kết hợp lại với nhau thì chúng là mối nguy hại trực tiếp với dân chủ, hòa bình và sự ổn định trên thế giới.

Đồng thời thật chẳng có logic gì cả khi cho phép người ta tự do tiêu thụ rượu bia không giới hạn nhưng lại cấm tất cả các kich thích tố còn lại.

Chúng ta hãy cùng nhau phân tích xem chất kích thích tố nào ít gây hại nhất và giải cấm chế nó - có thể cho phép tiêu thụ chúng qua các hệ thống phân phối dược phẩm như nhà thuốc tây 1 cách có kiểm soát và hợp pháp. Điều này sẽ cắt bỏ nguồn lợi kinh tế đằng sau hàng loạt các dạng hình sự đồng thời giải thoát được nguồn nhân lực của cảnh sát và an ninh tình báo để dùng vào những mối đe dọa khác đối với xã hội.


Chương kế tiếp: Quảng bá dân chủ