Teknologi uden etik

From democracy-handbook.org
Revision as of 06:27, 7 March 2010 by Andersen (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

En del af samfundsudviklingen, som sjældent drages ind i diskussionen om demokratiet og vores frihed, er den teknologiske udvikling. Men især på to områder vil denne udvikling komme til at påvirke demokratiets fremtid radikalt, medmindre vi nøje forholder os til de etiske konsekvenser.

Overvågning

Det ene område handler om udviklingen af nye overvågningsteknologier, som i fremtiden vil være i stand til at berøve os enhver form for privatliv. Netop privatlivets fred og muligheden for at kunne mødes med hvem som helst hvor som helst og tale om hvad som helst, uden at nogen lytter med, er én af forudsætningerne for demokratiet og den personlige frihed.

Designede mennesker

Det andet område handler om bioteknologien. Med stamcelleforskning, nanoteknologi, gensplejsning, kloning, fosterdiagnostik, psykofarmaka og helt nye typer medicin kan det ikke udelukkes, at man i løbet af en generation eller to vil være i stand til at designe mennesker, stort set som vi gerne vil have dem. Det kan dreje sig om vores børn eller os selv, men det kan også dreje sig om politifolk og soldater, som – med eller uden deres vidende og accept – gives præstationsfremmende stoffer, som gør dem stærkere, mere brutale, udholdende eller lettere at manipulere med.

Etiske dilemmaer

I et frit samfund bør det naturligvis stå enhver frit at gøre, hvad man finder bedst for sig selv og sine børn. Men udviklingen rummer en række dilemmaer, ikke mindst, når mulighederne opstår for at ændre på andre mennesker.

Disse muligheder vil alt andet lige komme til at rykke fundamentalt ved vores begreb om humanisme, selv i fredelig sammenhæng. Hvad vil vores holdning blive til alle dem, der ikke er perfekte, hvis muligheden for perfektion findes? Vil alle liv være lige meget værd og have samme krav på sygeforsikring, pension, forsikringer etc., hvis de kunne have været sygdomsfri, mere intelligente, mindre handicappede eller lignende?

Nye våben

Samtidig forskes der i udvikling af vira og bakterier til biologisk krigsførelse i et hidtil uset omfang. Både hvad angår medicin og våben rummer den teknologiske udvikling muligheder, som Hitler, Goebbels og Stalin end ikke drømte om. Ikke desto mindre vil teknologierne inden for den næste generation blive tilgængelige for alle med en tilstrækkeligt stor bankkonto.

Ulighed

Det sidste, bankkontoen, er væsentlig, også i fredelig sammenhæng: Med de enorme summer, som det koster at udvikle ny medicin, vil patenterne på teknologierne blive koncentreret på stadig færre hænder. Det betyder, at enhver offentlig sygesikring bliver økonomisk undermineret, og at sygeforsikringer, der giver adgang til den mest effektive behandling, reelt bliver ubetalelige.

"Det perfekte menneske" vil altså være en opnåelig drøm for en meget lille, stenrig minoritet. Denne minoritet vil også råde over de perfekte våben og den perfekte overvågning. Hvilke rettigheder vil denne minoritet give resten af verdens befolkning?

Uoverskuelige konsekvenser

De nye teknologier rummer med andre ord ufattelige muligheder og risici, og demokratiet og humanismen er det eneste, der beskytter os imod, at der kommer en ny Hitler, Goebbels eller Stalin og anvender teknologierne til deres eget formål. Men kommer der først diktatorer, for hvem det lykkes at få tag i fremtidens teknologier, så vil vi se diktaturer med magtmuligheder, vi end ikke i vores vildeste fantasi kan forestille os.

Endelig er der et problem ved den teknologiske udvikling, som vi allerede kæmper med i dag: De nye teknologier er så avancerede og komplekse, at det reelt kun er eksperter, der forstår, hvad de går ud på. Det gør os og vore demokratiske beslutninger afhængige af eksperter i et omfang, der er langt mere dybtgående end nogensinde før, og det bliver kun værre i fremtiden. Specielt fordi ingen, heller ikke eksperterne, kan overskue konsekvenserne af anvendelsen af de nye teknologier.


Næste kapitel: Brød og skuespil