Công tố viện và cảnh sát

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Cơ quan công tố và cảnh sát cùng với chính quyền là (thuộc) hành pháp. Hệ thống được phân cấp đứng đầu là bộ tư pháp, dưới đó là cơ quan công tố mà tại nhiều quốc gia thuộc khu vực, tỉnh thành hay tiểu bang, và dưới cơ quan công tố là cảnh sát.

Cảnh sát thực thì pháp luật, điều tra các vi phạm có thể và phạt vi cảnh người dân. Cơ quan công tố là công tố viên truy tố các tội hình sự. Ba phần hành của quyền lực này không khiến cho cảnh sát hay cơ quan công tố ảnh hưởng trên các quyết định mà toà án sẽ phán quyết

Nhưng ai sẽ giám sát cảnh sát và đảm bảo rằng họ tuân theo luật pháp? Nó thay đổi theo từng quốc gia, và thường là một kết cấu pháp lý phức tạp. Tại Đan Mạch, tuỳ từng trường hợp có thể cơ quan công tố hay bộ tư pháp theo dõi cảnh sát không vi phạm luật. Nhưng khi có khiếu nại về cảnh sát, thì chính cảnh sát tự điều tra, và phải thành lập một uỷ ban điều tra riêng.

Trong những trường hợp cảnh sát Đan Mạch bị khiếu nại thì vấn đề được trở lại là chính cảnh sát điều tra vi phạm luật có thể có của cảnh sát. Nhiều lần được đề cập là phải có một cơ quan đặc biệt cho công việc giám sát này, nhưng nó vẫn thực hiện được thực hiện


Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn edit Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.

Chương kế tiếp: Mối tương quan giữa ba quyền lực độc lập của nhà nưóc