Difference between revisions of "Tin lành và dân chủ"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Line 1: Line 1:
 
[[File:democracy-handbook_proof.png|thumb|right]]
 
[[File:democracy-handbook_proof.png|thumb|right]]
 +
Trong 2,3 tỷ tín đồ Kitô giáo trên toàn cầu thì có khoảng 600 triệu tín đồ Tin lành thuộc đủ giáo phái. Khoảng 1,1 tỷ là tín đồ của Thiên chúa giáo, 240 triệu là tín đồ Chính thống giáo và phần còn lại là các giáo phái cơ đốc giáo nhỏ khác.
  
 +
Bởi vì Luther khẳng định rằng thế tục và tôn giáo phải được tách riêng; bởi vì Tin lành không có định luật tôn giáo; bởi vì nhà thờ Tin lành và mục sư không bị lệ thuộc hay lãnh đạo bởi một giáo hoàng hoặc một toàn quyền; bởi vì mỗi một nhà thờ đều có riêng một ban điều hành độc lập; và bởi vì xã hội, nơi Tin lành là tôn giáo lớn nhất và cũng thuộc đa số các quốc gia có nền dân chủ hoạt động tốt nhất, cho nên có thể nói rằng Tin lành là một tôn giáo dân chủ đặc biệt.
  
 +
Như đã trình bày trong phần phát triển của lịch sử, đó không phải là một sự tình cờ. Ngoại trừ trường hợp là giáo dân Tin lành đã tự chọn là phải thành như thế. Và như thế thì Tin lành lại trở thành giống hệt như các tôn giáo khác.
  
----
+
Luther tuyệt đối không phải là một nhà dân chủ và đa số các mục sư của Tin lành cũng không phải khi chế độ dân chủ xuất hiện. Họ chỉ muốn giữ thiên chức của họ dưới quyền bất khả xâm phạm hơn là chia quyền lực cho nhân dân. Ngoài ra Tin lành với mục đích tạo niềm tin vượt mọi lý lẽ lên tới tột đỉnh, theo như Luther là được cứu rỗi vì đức tin chớ không phải vì việc thiện.
Khi bạn muốn dịch thuật, nhấn '''edit''' Vui lòng viết trên những dòng có sẵn dấu chấm, và hãy cẩn thận, xin đừng xóa hoặc thay đổi bản văn và mật mã(code) có sẵn ở dưới.
+
  
 +
Trong thực tế, Tin lành hoàn toàn bất kể là tôn giáo ở trong chế độ dân chủ hay độc tài, nhưng cũng là một ưu thế vì nó không mặc định đặt tín đồ đứng vào thế xung đột với hiến pháp dân chủ – Với điều kiện là không nói về những phiên bản khấc của Tin lành, cực đoan tin vào sự thập toàn của Tân ước như một tư liệu khoa học, và đặt lời kinh cao hơn sự nghiên cứu khoa học và nền tảng dân chủ. Thí dụ điển hình là nhóm evangelister của Hoa kỳ, trong thống kê vào năm 2006 cho thấy 62% giáo dân tin vào Tân ước thực sự là lời của Chúa, 69% cho rằng, đó chính là Chúa đã ban cho người Do thái mảnh đất Israel năm 1947, 59% cho rằng sự thành lập Israel là một tiên đoán cho sự tái hiện của Jesu, 65% từ chối môn học về sự tiến hóa con người, và 60% cho rằng Tân ước  nên có ảnh hưởng lớn hơn ý muốn con người trong hiến pháp.
 +
 +
----
 
Chương kế tiếp: [[Tôn giáo trong một xã hội dân chủ]]
 
Chương kế tiếp: [[Tôn giáo trong một xã hội dân chủ]]
  
 
{{Languages|Protestantism and Democracy}}
 
{{Languages|Protestantism and Democracy}}
 
[[Category:Tiếng việt]]
 
[[Category:Tiếng việt]]

Revision as of 19:56, 18 June 2010

Democracy-handbook proof.png

Trong 2,3 tỷ tín đồ Kitô giáo trên toàn cầu thì có khoảng 600 triệu tín đồ Tin lành thuộc đủ giáo phái. Khoảng 1,1 tỷ là tín đồ của Thiên chúa giáo, 240 triệu là tín đồ Chính thống giáo và phần còn lại là các giáo phái cơ đốc giáo nhỏ khác.

Bởi vì Luther khẳng định rằng thế tục và tôn giáo phải được tách riêng; bởi vì Tin lành không có định luật tôn giáo; bởi vì nhà thờ Tin lành và mục sư không bị lệ thuộc hay lãnh đạo bởi một giáo hoàng hoặc một toàn quyền; bởi vì mỗi một nhà thờ đều có riêng một ban điều hành độc lập; và bởi vì xã hội, nơi Tin lành là tôn giáo lớn nhất và cũng thuộc đa số các quốc gia có nền dân chủ hoạt động tốt nhất, cho nên có thể nói rằng Tin lành là một tôn giáo dân chủ đặc biệt.

Như đã trình bày trong phần phát triển của lịch sử, đó không phải là một sự tình cờ. Ngoại trừ trường hợp là giáo dân Tin lành đã tự chọn là phải thành như thế. Và như thế thì Tin lành lại trở thành giống hệt như các tôn giáo khác.

Luther tuyệt đối không phải là một nhà dân chủ và đa số các mục sư của Tin lành cũng không phải khi chế độ dân chủ xuất hiện. Họ chỉ muốn giữ thiên chức của họ dưới quyền bất khả xâm phạm hơn là chia quyền lực cho nhân dân. Ngoài ra Tin lành với mục đích tạo niềm tin vượt mọi lý lẽ lên tới tột đỉnh, theo như Luther là được cứu rỗi vì đức tin chớ không phải vì việc thiện.

Trong thực tế, Tin lành hoàn toàn bất kể là tôn giáo ở trong chế độ dân chủ hay độc tài, nhưng cũng là một ưu thế vì nó không mặc định đặt tín đồ đứng vào thế xung đột với hiến pháp dân chủ – Với điều kiện là không nói về những phiên bản khấc của Tin lành, cực đoan tin vào sự thập toàn của Tân ước như một tư liệu khoa học, và đặt lời kinh cao hơn sự nghiên cứu khoa học và nền tảng dân chủ. Thí dụ điển hình là nhóm evangelister của Hoa kỳ, trong thống kê vào năm 2006 cho thấy 62% giáo dân tin vào Tân ước thực sự là lời của Chúa, 69% cho rằng, đó chính là Chúa đã ban cho người Do thái mảnh đất Israel năm 1947, 59% cho rằng sự thành lập Israel là một tiên đoán cho sự tái hiện của Jesu, 65% từ chối môn học về sự tiến hóa con người, và 60% cho rằng Tân ước nên có ảnh hưởng lớn hơn ý muốn con người trong hiến pháp.


Chương kế tiếp: Tôn giáo trong một xã hội dân chủ