Totalitær religion

From democracy-handbook.org
(Redirected from Totalitarian Religion/da)
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

Det, som normalt kaldes religiøs ekstremisme eller fundamentalisme, er i lige så høj grad religiøs totalitarisme. Ikke blot går folk til de hellige skrifters fundament for at finde en rettesnor for deres tilværelse, fundamentet skal også omslutte alt og give det totale svar på alt. Religionen er ikke længere blot en etisk og filosofisk base, en personlig tro som udstikker retningslinjerne for ens almene adfærd, den bliver også brugt til at give endegyldige, udiskuterbare svar i enhver konkret situation. Væk er den individuelle stillingtagen og refleksion, og væk er hensynet til medmennesket for medmenneskets egen skyld. – Hvis det nogensinde har været der.

Det er vanskeligt at gennemskue, hvor stor en del af de forskellige religioners tilhængere, der har dette totalitære, ekstreme forhold til deres religion, og lige så håbløst er det at finde ud af, om der er flere af dem nu, end der var før, eller om de bare er begyndt at råbe højere.

Der findes totalitarisme inden for alle religioner, her er kun valgt tre eksempler.

Totalitær jødedom

For jødedommens vedkommende drejer den religiøse totalitarisme sig hovedsageligt om den indflydelse, som Israels ultraortodokse mindretal har på israelsk politik. De udgør anslået 13 % af Israels befolkning, og deres indflydelse drejer sig især om visse civilretslige spørgsmål i Israel, specielt ægteskabslovgivningen, samt om bosættelserne i Palæstina og Israels arabiske borgeres rettigheder som medborgere. I 2011 er ultraortodokse fanatikere desuden begyndt at kræve, at mænd og kvinder sidder adskilt i visse busser, at kvinder skal gå klædt på en bestemt måde i de ortodokse kvarterer, og at fx reklamer i gadebilledet ikke må vise kvinder.

En udbredt opfattelse i den totalitære jødedom er, at Messias vil komme, når alle verdens jøder lever efter Moseloven, samt at Israels grænser skal gå der, hvor de står beskrevet i Biblen, ikke hvor de blev vedtaget af FN i 1947, eller hvor de gik før Seksdageskrigen i 1967. – Spørgeundersøgelser har vist, at 60-70 % af israelerne støtter en afvikling af bosættelserne til gengæld for fred.

Bosættelsespolitikken begyndte som en sikkerhedspolitisk foranstaltning, men har siden fået religiøs betydning. Bosættelser er dog ikke en israelsk opfindelse, men romersk. Machiavelli beskrev bosættelsesstrategien i ”Fyrsten” i 1532: En anden fantastisk udvej er at etablere bosættelser (…) Bosættelser koster ikke meget, og fyrsten kan finansiere og vedligeholde dem med lille eller ingen personlig omkostning. Han skader kun dem, fra hvem han tager jord og huse for at give til de nye indbyggere, og disse ofre udgør en lille minoritet og kan aldrig gøre nogen skade, da de forbliver fattige og spredte.

Selv folk på Israels højrefløj er imidlertid begyndt at indse, at bosættelserne er en trussel mod demokratiet i Israel. Man kan også undre sig over, at de meget religiøse jøder så længe har læst Machiavelli i stedet for at læse deres egen profet Esajas kap. 5, vers 8: Ve dem, der lægger hus til hus og føjer mark til mark, indtil der ikke er mere plads, og I bor alene i landet.

Blandt jøder uden for Israel er der ikke nævneværdig sammenblanding mellem religion og politik. Muligvis fordi de totalitært religiøse jøder for størstedelens vedkommende allerede er flyttet til Israel. Der er absolut jøder, der på Israels vegne blander sig i politik uden for Israel, men det er sjældent ud fra religiøse motiver. Det er rent politisk, på lige fod med andre interessegruppers forsøg på at påvirke politik.

Totalitær kristendom

Billedet forplumres af, at en af jødernes væsentligste alliancepartnere i støtten til Israel tilhører den totalitært kristne højrefløj, især i USA. Deres politiske interesse i Israel er nemlig religiøs, idet de forventer, at Jesus vender tilbage, den dag alle verdens jøder atter bor i et Israel, som omfatter både det nuværende Israel og de besatte palæstinensiske områder. Også i Europa og andre steder er der kristne, som støtter staten Israel og bosættelserne ud fra disse religiøse motiver.

Den totalitære kristendom spiller især en stor rolle i amerikansk indenrigspolitik i forhold til abort og stamcelleforskning samt vedrørende seksualundervisning og undervisning i evolutionslæren i skolerne. Udenrigspolitisk gælder det krigsførelse og ulandsbistand, hvor USA's støtte afhænger af, om pengene risikerer at blive brugt til oplysning om abort og kondomer. 35 % af amerikanerne tror på, at Biblen bogstaveligt er Guds ord, og 32 % mener, at Biblen bør have større indflydelse på amerikansk lovgivning end folkets vilje.

Totalitær islam

Den totalitære islam ønsker at indføre religiøs lovgivning, Sharia, baseret på Koranen og Muhammeds sædvaner i stedet for en verdslig lovgivning, baseret på demokratiske principper. Visse totalitære muslimer taler om et kalifat, og drømmer om et muslimsk verdensherredømme, Umma. Ligesom de totalitært religiøse jøder og kristne forventer med Messias, og ligesom kommunisterne forventede med revolutionen, så forventer totalitært religiøse muslimer, at når kalifatet er oprettet, så vil verden blive et paradis, og alle vil leve lykkeligt til deres dages ende. Hvorefter de vil komme i paradis.

Hamas, der vandt det palæstinensiske valg i 2006, men som ikke vil opgive brugen af terror, er et eksempel på totalitær sammenblanding af religion og politiske mål. Følgende citat er fra artikel 17 i Hamas’ charter:

Den muslimske kvinde har en ikke mindre vigtig rolle end den muslimske mand i kampen for frihed. Hun skaber mænd. Hendes rolle i opdragelse og undervisning af de nye generationer er stor. Fjenderne har indset hendes vigtige rolle. De anser, at hvis de er i stand til at lede og opdrage hende på den måde de ønsker, væk fra islam, så har de vundet deres kamp. Derfor ser du dem gøre disse konstante forsøg gennem informationskampagner, film og skolemateriale, for hvilket formål de anvender deres lakajer, som er infiltreret af zionistiske organisationer under forskellige navne og former, så som frimurerne, Rotary-klubber, spionagegrupper og andre, som ikke er andet end undergravende celler og sabotører. Disse organisationer har rigelige ressourcer, som sætter dem i stand til at spille deres rolle i samfundet med det formål at opnå de zionistiske mål og uddybe de koncepter, som tjener fjenden. Disse organisationer opererer i fravær af islam og dens fremmedgørelse blandt dens folk. De islamiske folk bør udføre deres opgave gennem at konfrontere disse sabotørers konspirationer. Den dag islam [regerer og] styrer livets forhold, vil disse organisationer, som er fjendtlige over for menneskeheden og islam, blive tilintetgjort.

Da Koranen ifølge de fleste udlægninger af islam er Guds ord, og der ikke findes bedre lovgivning end den, der er baseret på Koranen og Muhammeds sædvaner, og Gud ifølge den totalitære tankegang blot venter på, at islamisk lov bliver indført globalt, er det, ifølge visse muslimer, i orden at bruge vold for at opnå målet. Død og lemlæstelse er en lille pris at betale for den perfekte verden, og gennem martyriet er der direkte adgang til paradis. Det, som gør den totalitære islam farlig, er altså ikke Koranen og dens ord isoleret set, men kombinationen af idéen om den ufejlbarlige tekst, den perfekte verden, paradis og det personlige martyrium. I 2006 mente 73 % af libaneserne, 43 % af jordanerne, 27 % af indoneserne og 13 % af tyrkerne, at det er i orden at bruge selvmordsbomber til at forsvare og/eller udbrede islam.

Totalitær religion, individet og kvinderne

Ligesom den totalitære kristendom, ikke mindst i Middelalderen, lukkede ned for folks forskellighed og kun tillod ét dannelsesideal, Jesus, lukker totalitær islam ned for individualiteten og opstiller Muhammed som det eneste dannelsesideal. Det er derfor interessant, at kristendommen har fostret lige så meget vold som islam, når Jesus, i modsætning til Muhammed, fokuserede så stærkt på vende den anden kind til.

Et interessant fællestræk for totalitære religioner og ideologier er, at de betragter mænd som en slags overmennesker, mens de udelukkende anser kvinder for at være fødemaskiner - jf. citatet fra Hamas ovenfor. Ikke blot det personlige udtryk skal gemmes væk, det skal seksualiteten og kvindeligheden også - jf. de ultraortodokse jøders ønske om at kvinder fx ikke må vises på reklamer. Selv kommunismen, der hævdede at gå ind for ligestilling af kvinder og mænd, undertrykte kvinder og fornægtede alt, hvad der var kvindeligt. Der var ingen kvinder i den kommunistiske ledelse nogen steder, og når kommunistisk propaganda portrætterede kvinder, var de som regel lige så firkantede og muskuløse som mænd.

Den eneste sandhed

Totalitær religion er totalitær religion. Når den ikke kan tåle andre sandheder end sin egen, og i dét omfang den idealiserer ét bestemt menneske frem for alles individualitet, går det galt. Uanset hvilken religion, det er.


Næste kapitel: Politisk vold og terror