Trường tiểu & trung học

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Dân chủ là một tiến trình phức tạp, phiền phức, chậm chạp và tốn nhiều thời gian. Và nếu bạn chưa làm quen với nó ngay từ lúc ấu thời thì có thể bạn sẽ cảm thấy bất ngờ khi gia nhập vào đời sống chính trị của nó khi đã trưởng thành. Vì thế đó là điều rất quan trọng khi người ta tích cực tiến hành việc giáo dục, khuyến khích thanh thiếu niên tham gia vào tiến trình dân chủ kể cả tại các quốc gia đã có dân chủ.

Nếu không sẽ có một nguy cơ là người ta sẽ không biết quí trọng sự hiện hữu của dân chủ vì chẳng phải bỏ công sức chiến đấu để đạt được nó. Có thể nói trong thực tế, quan trọng nhất trong liên kết của tiến trình dân chủ là thanh thiếu niên phải học hỏi được cách lắng nghe và đối thoại, đặc biệt là khi tiếp xúc những khác biệt so với thường lệ.

Và đây chính là vai trò chính của các trường phổ thông cơ sở, công cộng và tư thục, kể cả các trường bán trú và là một thách thức thực sự cho xã hội dân chủ.

Trường học với nền văn hóa đồng nhất

Trong các quốc gia chỉ có số dân số đồng nhất - về sắc tộc, văn hóa và tôn giáo - và nơi mà chưa hoàn toàn phát triển toàn diện với sự va chạm từ các nền văn hóa, doanh nghiệp khác biệt thì tư thục có nhiều ưu thế hơn cả. Ở đây có thể có nhiều hình thái giáo dục thích hợp với những giá trị khác biệt và như thế góp phần tạo ra sự đa dạng và tính năng động trong xã hội.

Khi các nước Âu châu áp dụng hệ thống giáo dục hiện tại thì các quốc gia này đều rất đồng nhất về mặt ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo và nền kỷ nghệ hóa chỉ vừa mới bắt đầu. Cả sắc dân cũng không có sự pha trộn đáng kể trong dân số và do đó rất là thích hợp để có cả trường công lẫn tư thục.

Trường học trong một xã hội đa văn hóa

Nhưng hiện thời đã có nhiều nền văn hóa, tôn giáo và nhiều khác biệt khác trong từng cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới, và trường học trở nên có nhiều vai trò khác: Thông qua các trường phổ thông cơ sở rất nhiều cộng đồng cư dân khác nhau mà bình thường không có nhiều liên hệ đã được đem lại gần nhau.

Dĩ nhiên vẫn có ngoại lệ, đó là những gia đình đã gửi con em của họ vào tư thục thay vì vào các trường phổ thông cơ sở. Đặc biệt vì niềm tin tôn giáo nên có 1 số tư thục không thể cho học sinh của mình toàn vẹn kiến thức trong lãnh vực khoa học tự nhiên lẫn kiến thức về các tôn giáo khác.

Vì tương lai của nền dân chủ nên rất đáng để cân nhắc rằng đây không phải là đã đến lúc để đóng cửa các trường tư thục. Thay vào đó là nên cung cấp cho hệ thống phổ thông cơ sở nguồn tài chính và phương tiện giáo dục đầy đủ để có thể cung ứng một nền giáo dục toàn vẹn hơn.

Trường học và tương lai

Cho dù vào trường hợp nào đi nào thì một hệ thống giáo dục phổ thông cơ sở lành mạnh là một điều kiện để tất cả mọi công dân trong xã hội có được cơ hội giáo dục tốt nhất để góp phần xây dựng dân chủ. Ở các nước vẫn chưa có chế độ dân chủ thì lại càng có lý do để tạo một hệ thống các trường công cộng tốt và miễn phí để tạo một nền móng cho một xã hội dân chủ mai sau.


Chương kế tiếp: Giáo dục phổ thông dành cho người lớn