Vikar

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search

Demokratihåndbogen er bygget op af fem dele. Demokratiets insitutioner og forudsætninger beskriver de byggeklodser, som et solidt demokrati er sat sammen af. Demokrati første gang handler om den kulturelle og idéhistoriske udvikling fra jægersamlersamfundende og frem til og med det græske demokrati, samt romerriget og dets fald, samt Europas historie de efterfølgende århundreder under kristendommen og islam. Demokratiet anden gang dækker den demokratiske udvikling fra Renæssancen og frem til i dag. Truslerne mod demokratiet omhandler de mange ting, som forhindrer demokratiet i at opstå, og som er med til at underminere demokratiet både indefra og udefra. Demokratiets fremtid giver nogle bud på, hvordan vi kan beskytte demokratiet, og hvordan det kan spredes, så folk over hele kloden kan leve i den frihed og tryghed, som demokrati giver mulighed for.


Demokratiets institutioner og forudsætninger


Demokrati første gang


Demokrati anden gang


Truslerne mod demokratiet


Demokratiets fremtid