Voldelige bander, mafiaer og private militser

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
DemocracyHandbookApproved.png

En af forudsætningerne for demokratiet er, at den udøvende magt – dvs. regeringen og politiet – har monopol på vold i samfundet. Hvis andre end staten lovligt kan udøve vold over for indbyggerne, er der ikke frihed for alle.

I Danmark kommer det blandt andet til udtryk i forfatningen, hvor det i en paragraf hedder, at ”Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom.” Man kan altså anmelde en gruppe eller forening for brug af vold eller opfordring til vold, og så må domstolene tage stilling til, om gruppen skal forbydes og opløses.

De voldelige grupper

Både i USA og Europa har Hells Angels og andre rockerbander stået for omfattende narkohandel og voldelig afpresning af forskellig art i årevis. I dag er der også andre typer af bander involveret i samme former for kriminalitet. Fra tid til anden ligger de forskellige bander ligefrem i krig med hinanden om at kontrollere diverse markeder for narkotika.

Den muslimske forening Hizb-ut-tahir er forbudt i flere europæiske lande. Det er den ikke i Danmark, og her har den opfordret til drab på jøder. Derved er foreningen teknisk set i strid med den danske forfatning, men af skræk for at gøre ondt værre og risikere at foreningen går under jorden, har man været tøvende med at indlede en sag imod den.

I Libanon, der er et af de få demokratier i Mellemøsten, udgør den shia-muslimske Hizbollah-milits en varig trussel. Ikke blot mod demokratiet og mod nabolandet Israel, men mod alle minoriteter i Libanon, som ikke er shia-muslimer.

Mange andre steder i verden, såsom Latin- og Mellemamerika, er private militser og væbnede grupper ligefrem en forhindring for, at demokrati kan indføres.

I Rusland, Østeuropa, USA og Italien spiller mafiaer en stor rolle, og mens det italienske demokrati blot er absurd, er det russiske demokrati på grænsen til det ikke-eksisterende. Den organiserede kriminalitet på tværs af landegrænserne udgør i dag en reel trussel mod demokratiet over alt i verden.

Det går begge veje

Hvad der kom først, de voldelige grupper eller det ikke-funktionsduelige demokrati, kan variere fra sted til sted. Men hvis samfundet tillader andre end den folkevalgte, udøvende magt at udøve magt ved hjælp af vold, så opstår der et magttomrum, og så vil nogen benytte sig af det. Hvis andre end staten kan udøve vold, underminerer det retsstaten, og så går demokratiet til grunde.


Næste kapitel: Korruption .