Sẵn sàng lắng nghe

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Bạn cần phải lắng nghe quần chúng để thể hiện sự quan tâm của mình.

Một trong những nền tảng căn bản để xây dựng dân chủ là đối thoại. Đối thoại bao gồm là ta phải biết tự nguyện lắng nghe - không chỉ biết nói. Dân chủ coi trọng việc bạn nên thực sự thử đặt mình vào vị trí mà đối tác của bạn nói và nghĩ đến, và vì sao nó quan trọng cho cá nhân, tập thể mà họ đại diện. Trong xã hội dân chủ ta không chỉ có quyền lên tiếng nói mà còn phải có nghĩa vụ lắng nghe. Điều này phải được tuân thủ bởi mọi công dân, và đặc biệt phải được tuân thủ tuyệt đối đối với những công chức có chức vụ càng cao trong chính quyền.


Chương kế: Tính lành mạnh và cổ hủ trong các nền dân chủ