Kinh nghiệm và đề nghị của bạn

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
Democracy-handbook proof.png

Tôi đã gửi bản văn này đến tất cả các lãnh tụ của các đảng phái ở Quốc Hội với lời kêu gọi họ hãy tập trung tinh thần và viết ngay một bản tuyên bố tương tự nhân sự tự kỷ ngày càng gia tăng vì sự kiện khủng hoảng Muhammed và lời xin lỗi ngại ngùng ở Luân Đôn - Rất tiếc đã không có khả năng để tìm ra nguyên văn ở Thụy Điển nên tôi đã gửi bản văn này kèm theo những trích dẫn sau:

Trích dẫn từ quyển sách ”Stieg Larsson, người bạn tôi.” được viết bởi Kurdo Baksi và được xuất bản bởi nhà xuất bản Modtryk ngày 18. tháng 3 2010. Ở phần ”Kẻ thâm nhập” trang 81:

Trích dẫn:

Các đảng phái và thành phần lãnh đạo có thể và nên bất đồng phần lớn vấn đề trên thế giới. Điều đó cũng chỉ là theo luật chơi của dân chủ mà thôi. Vì xuyên qua các tư tưởng khác nhau và ngược lại, chính trị được hình thành.

Nhưng cũng có ngoại lệ. Trong câu hỏi liên quan đến căn bản giá trị chung của chúng ta và khi không một bất đồng nào có thể và được phép hiện hữu trong một xã hội dân chủ.

Đến đây thì cuộc chiến đã đến hồi chống kỳ thị, bài Do thái và tự kỷ đối với các dân tộc thiểu số.

Trước các thế lực phản dân chủ và cực đoan, đã đặt câu hỏi với xã hội cởi mở và sự công bằng của con người phải dồn tất cả để chống lại. Đây là trận chiến mà chúng ta phải chung sức chiến đấu.

Chúng ta thành phần lãnh đạo đảng phái đại diện cho nhiều tư tưởng và giá trị khác nhau, kết hợp lại thành một đại đa số tuyệt đối của nhân dân Thụy Điển. Trong vấn đề này chúng ta phải đứng chung một trận tuyến. Mọi người đều có cùng một giá trị bất kỳ màu da, ngôn ngữ, giới tính, tôn giáo, thành phần sắc tộc hoặc tính cách sinh lý. Đây là nền tảng cho nguyên tắc tình người và dân chủ, mà cả xã hội của chúng ta xây dựng trên đó.

Tới cuối cùng thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm trước lương tâm để đứng ra gánh vác những giá trị này, bất cứ khi nào và nơi nào nếu có đe dọa - để chống lại sự đàn áp, bảo vệ sự tôn trọng cho mỗi cá nhân và đóng góp vào sự thông hiểu hỗ tương giữa con người với nhau.

Ngày mai là ngày 30 tháng 11 - một ngày đã trở thành một trong những ngày chống kỳ thị không chính thức. Vì thế tôi hôm nay xin nói: Chúng ta không bao giờ lùi bước trước sự thiếu cởi mở!

Göran Persson (Thủ tướng, S,) Bo Lundgren (Chủ tịch đảng, M,) Lars Leijonborg (Chủ tịch đảng Fp), Alf Svensson (Chủ tịch đảng, Kd), Lennart Daléus (Chủ tịch đảng, C), Gudrun Schyman (Chủ tịch đảng, V), Lotta Hedström (Phát ngôn viên, Mp) Kurdo Baksi (Chủ biên tập Svartvitt với Expo)

Tuyên ngôn ”Ta không lùi bước”, đã được xuất bản ngày 29. tháng 11 2000, có lẽ là bản văn của Stieg Larsson mà ông ta rất là tự hào. Ngay trong lần đầu tiên tôi được đọc ở quầy rượu khách sạn Amaranten, điều này đã hiện lên rất rõ trên khuôn mặt bạn tôi. Mặc dù ông ta không được nêu đích danh, nhưng chính ông là tác giả của toàn bộ bản tuyên ngôn. Điều duy nhât mà tôi có thể làm, là lên tiếng phê phán một vài nhân vật thân cận các vị lãnh đạo các đảng phái mà thôi.

Chấm dứt trích dẫn.


Chương kế tiếp: Lời mở đầu