Difference between revisions of "Testpage"

From democracy-handbook.org
Jump to: navigation, search
(Created page with "الفبای دموکراسی راهنمائی است مجانی و ساده برای کسانیکه به برقراری و تقویت و یا گسترش دموکراسی ع...")
 
 
(14 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
الفبای دموکراسی راهنمائی است مجانی و ساده برای کسانیکه به  برقراری و تقویت و یا گسترش دموکراسی علاقه مند بوده و فعالیت میکنند.
+
<div lang="ar" dir="rtl">لفبای دموکراسی راهنمائی است مجانی و ساده برای کسانیکه به  برقراری و تقویت و یا گسترش دموکراسی علاقه مند بوده و فعالیت میکنند.
 
فصلهای کوتاه و فراوان این کتاب، با زبانی ساده، اصول اولیه را به خوبی روشن می سازد و در مقایسه با دیگر کتاب های مرجع دراین کتاب تلاش شده که شما بتوانید، هر فصل و یا بخشی را، به طور مستقل بخوانید.
 
فصلهای کوتاه و فراوان این کتاب، با زبانی ساده، اصول اولیه را به خوبی روشن می سازد و در مقایسه با دیگر کتاب های مرجع دراین کتاب تلاش شده که شما بتوانید، هر فصل و یا بخشی را، به طور مستقل بخوانید.
 
کتاب الفبای دموکراسی سعی بر این دارد، که این موضوع مهم و بسیار وسیع را به طوری روان در دسترس عموم قرار داده، تا بدینوسیله کسانی که خواهان درک اساسی نسبت به مفهوم دموکراسی و چگونگیِ توسعۀ آن هستند، آگاه شوند.
 
کتاب الفبای دموکراسی سعی بر این دارد، که این موضوع مهم و بسیار وسیع را به طوری روان در دسترس عموم قرار داده، تا بدینوسیله کسانی که خواهان درک اساسی نسبت به مفهوم دموکراسی و چگونگیِ توسعۀ آن هستند، آگاه شوند.
 +
بعلت کوتاه شدن فصل ها و محتویات آنها در این کتاب، مقداری از جزئیات ضروری هم از قلم افتاده است. به همین جهت، نباید اینگونه تصورکرد که بامطالعه این کتاب همه چیز را درباره دموکراسی دانسته و نسبت به تاریخ دموکراسی تسلط خواهیم یافت، - اما، مطمئنأ این کتاب ، گویای آن خواهد بود که " الفبای دموکراسی" چیست و چگونه میتوانیم آن را در جامعۀ خود پایه ریزی کرده و در بر قراری این امر مهم موثر باشیم. 
 +
روی سخن این کتاب، تنها به جوامع غیر دموکراتیک نیست بلکه، به هر دو نوع جامعه رجوع می کند، بهمین دلیل تعدادی از بخشها از دو زاویه بررسی می شود.
 +
</div>

Latest revision as of 05:02, 12 May 2016

لفبای دموکراسی راهنمائی است مجانی و ساده برای کسانیکه به برقراری و تقویت و یا گسترش دموکراسی علاقه مند بوده و فعالیت میکنند.

فصلهای کوتاه و فراوان این کتاب، با زبانی ساده، اصول اولیه را به خوبی روشن می سازد و در مقایسه با دیگر کتاب های مرجع دراین کتاب تلاش شده که شما بتوانید، هر فصل و یا بخشی را، به طور مستقل بخوانید. کتاب الفبای دموکراسی سعی بر این دارد، که این موضوع مهم و بسیار وسیع را به طوری روان در دسترس عموم قرار داده، تا بدینوسیله کسانی که خواهان درک اساسی نسبت به مفهوم دموکراسی و چگونگیِ توسعۀ آن هستند، آگاه شوند. بعلت کوتاه شدن فصل ها و محتویات آنها در این کتاب، مقداری از جزئیات ضروری هم از قلم افتاده است. به همین جهت، نباید اینگونه تصورکرد که بامطالعه این کتاب همه چیز را درباره دموکراسی دانسته و نسبت به تاریخ دموکراسی تسلط خواهیم یافت، - اما، مطمئنأ این کتاب ، گویای آن خواهد بود که " الفبای دموکراسی" چیست و چگونه میتوانیم آن را در جامعۀ خود پایه ریزی کرده و در بر قراری این امر مهم موثر باشیم. روی سخن این کتاب، تنها به جوامع غیر دموکراتیک نیست بلکه، به هر دو نوع جامعه رجوع می کند، بهمین دلیل تعدادی از بخشها از دو زاویه بررسی می شود.